ข่าวกิจกรรม


คณะคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 61 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

19/12/2018

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค มอบหมายให้อัครราชทูตที่ปรึกษา สาลินี ผลประไพ เป็นตัวแทนต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 61 นำโดย พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร คณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 61 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษายุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ พลังงาน เทคโนโลยีและการท่องเที่ยวกับญี่ปุ่น

ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา สาลินี ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นให้แก่คณะ นอกจากนี้ คณะยังได้รับฟังสรุปเกี่ยวกับด้านต่างๆ อาทิ นโยบายการทหาร ด้านแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น การลงทุนและการท่องเที่ยว จากหัวหน้าสำนักงานประจำกรุงโตเกียว
Back to the list