ข่าวกิจกรรม


คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนดนตรีวีมุสเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

21/12/2018

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนดนตรีวีมุส นำโดยนายอัครวัฒน์ ศรีณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนดนตรีวีมุส ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปให้กับคณะฯ เกี่ยวกับประวัติของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และได้รับฟังการแสดงดนตรีจากนักเรียน รวมทั้งร่วมร้องเพลงบนเวที

โรงเรียนดนตรีวีมุสได้จัดกิจกรรม "Viemus International Concert, Tokyo 2018" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 โดยเยาวชนไทยในในนามวง "Viemus Ensemble" จะเปิดการแสดงคอนเสริต์ร่วมกับวง Tokyo Simon Philharmonic Orchestra วง Asia Junior Orchestra วง Nepal Youth Orchestra และวง Tokyo Amadeus Youth Orchestra ณ Shinjuku Bunka Center กรุงโตเกียว ทั้งนี้ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนักดนตรีคลาสสิคของไทยมีโอกาส และมีประสบการณ์ในการแสดงคอนเสริต์บนเวทีระดับโลกพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแนวคิดกับเพื่อนนักดนตรีต่างชาติ
Back to the list