ข่าวกิจกรรม


2012.07.02 คณะรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรเข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

01/08/2012

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 นายวัชรินทร์ จอมพลาพล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2555 เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังคำบรรยายสรุปสถานการณ์ของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันจากนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต

Members_of_Secretariat01

Members_of_Secretariat02     Members_of_Secretariat03

Members_of_Secretariat04

Members_of_Secretariat05
Back to the list