ข่าวกิจกรรม


คณะยุวทูตเมืองยาจิโย จ. ชิบะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

20/12/2018

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้ให้การต้อนรับคณะยุวทูตเมืองยาจิโย จ. ชิบะ จำนวน 12 คน ซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองยาจิโยและกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคม 2562

ในโอกาสนี้ นางธีรางกูร ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยในหลายประเด็นเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศไทย ทั้งนี้ เมืองยาจิโยและกรุงเทพมหานครได้ลงนามบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยได้ตกลงความร่วมมือความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงมิตรภาพที่ดีงามระหว่างยุวทูตทั้งสองประเทศ

Back to the list