ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTBF)

26/12/2018

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต และข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการวางแผนงานสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันปีหน้า รวมทั้งจัดตั้งช่องทางไทยการช่วยเหลือนักลงทุนไทยในญี่ปุ่นและจัดสัมมนาและนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่นTags:   JTBF

Back to the list