ข่าวกิจกรรม


2012.06.26 ภริยาเอกอัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยสตรีจังหวัดกุมมะ

01/08/2012

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาคณะการสื่อสารระหว่างประเทศและบุคคลทั่วไปจำนวน 120 คนตามคำเชิญของ The Goi Peace Foundation และมหาวิทยาลัยสตรีจังหวัดกุมมะ และเปิดให้ถาม-ตอบเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี และในโอกาสนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตยังได้หารือกับนาย ฟุจิโอะ ฮามะกุชิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสตรีจังหวัดกุมมะด้วย

2012.06.26Gunma_madam01     2012.06.26Gunma_madam02

2012.06.26Gunma_madam01      2012.06.26Gunma_madam02

2012.06.26Gunma_madam01      2012.06.26Gunma_madam02
Back to the list