ข่าวกิจกรรม


2012.07.24 ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติสำหรับเด็กครั้งที่ 2 เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต

08/08/2012

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและฉายวีดีทัศน์การท่องเที่ยวไทย รวมทั้งจัดการละเล่นและตอบคำถามให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 11 คน และผู้ปกครอง ซึ่งมาเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติสำหรับผู้เข้า ร่วมงาน The 2nd Childrens International Festa ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ณ เอบิสึ การ์เดนเพลส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทย มาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

2012.07.24Participants01     2012.07.24Participants02

2012.07.24Participants01      2012.07.24Participants02

2012.07.24Participants01      2012.07.24Participants02

2012.07.24Participants01      2012.07.24Participants02

2012.07.24Participants01
Back to the list