ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสัมมนาท่องเที่ยวเมืองรอง

10/01/2019

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนาท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งจัดโดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ณ โรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว
Back to the list