ข่าวกิจกรรม


2012.07.03 งานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

01/08/2012

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต และภริยาได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Evgeny V. Afanasiev เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำญี่ปุ่นคนใหม่ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย โดยมีแขกผู้มีเกียรติซึ่งเคยประจำการอยู่ที่ประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมด้วย ได้แก่ Dr. Samir Arrour เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อคโคประจำญี่ปุ่น ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อคโคประจำประเทศไทย นาย Hideaki Kobayashi อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนาย Masato Kitera ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

2012.07.03RussianAmbassador
Back to the list