ข่าวกิจกรรม


2012.07.10 ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะเข้าเยี่ยมเอกอัครราชทูตฯ

01/08/2012

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายเคนซาคุ โมริตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดจิบะและคณะ ซึ่งมีกำหนดเยือนไทยในระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคม 2555 เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดชิบะในประเทศไทยโดยมีนาย สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ข้าราชการ พร้อมทั้งผู้แทนจากสำนักงานต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ ประจำกรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย

DSC_0288

2012.07.10MoritaK02

2012.07.10MoritaK03   2012.07.10MoritaK04

2012.07.10MoritaK05
Back to the list