ข่าวกิจกรรม


2012.07.30 รัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยทางตอนเหนือของเกาะคิวชู

08/08/2012

ตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตอนเหนือของเกาะคิวชู ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากใน 4 จังหวัดในเกาะคิวชู ได้แก่ จ.คุมาโมโต จ.โออิตะ จ.ฟุกุโอกะ และ จ.ซากะ รัฐบาลไทยได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 14.5 ล้านเยน (หรือประมาณ 5.8 ล้านบาท) แก่ 4 จังหวัดประสบภัยพิบัติดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความห่วงใยที่ไทยมีให้แก่ญี่ปุ่น

              เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ จ.คุมาโมโตะ จ.โออิตะ และ จ.ฟุกุโอกะ เพื่อมอบเช็คเงินสดของเงินช่วยเหลือดังกล่าว ดังนี้

             1)  วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 11.00 น. เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะนายอิคุโอะ คาบาชิมะ ผู้ว่าราชการจังหวัดคุมาโมโตะ และมอบเช็คเงินบริจาคจำนวน 5 ล้านเยน

2012.07Donation_Kyushu1

              2)  วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 16.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะนายคัทสึซาดะ ฮิโรเสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ และมอบเช็คเงินบริจาคจำนวน 4 ล้านเยน

2012.07Donation_Kyushu2

              3) วันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะนายฮิโรชิ โอกาวา ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ และมอบเช็คเงินบริจาคจำนวน 4 ล้านเยน

2012.07Donation_Kyushu3

ในระหว่างการเข้าพบผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่แนบแน่นในทุกระดับตั้งแต่ราชวงศ์ถึงประชาชน และการที่ประชาชนไทยและญี่ปุ่นมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามเกิดเหตุภัยพิบัติ ทั้งที่ผ่านมาและในคราวอุทกภัยครั้งนี้ เป็นเครื่องตอกย้ำถึงสายสัมพันธ์อันแนบแน่นฉันท์มิตรของประชาชนทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมอบเงินช่วยเหลือสำหรับ จ.ซากะ จำนวน 1.5 ล้านเยน ผ่านสภากาชาดญี่ปุ่นต่อไป
Back to the list