ข่าวกิจกรรม


งานวันกองทัพไทย ประจำปี 2562

18/01/2019

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันกองทัพไทย ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ณ กรุงโตเกียว และสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในปีนี้ มีแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน อาทิ คณะผู้ช่วยทูตทหารและคณะทูตานุทูตต่างประเทศในญี่ปุ่น ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งนักเรียนทหารของไทยในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของวิทยาลัยทหารญี่ปุ่น National Defense Academy of Japan (NDA) โดยในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยและญี่ปุ่นได้เน้นย้ำที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้าน รวมถึงการขยายความร่วมมือด้านกลาโหมให้ยิ่งแน่นแฟ้นต่อไป
Back to the list