ข่าวกิจกรรม


2012.08.05 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมชมและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันชกมวยไทย Muay Thai Wave from YOKOHAMA ครั้งที่ 11

08/08/2012

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2555 ค่ายมวย Hamakko Muay Thai Gym ได้จัดการแข่งขันชกมวยไทย Muay Thai Wave from YOKOHAMA ครั้งที่ 11 ณ เวทีมวยอากาแลงก้า ฮอลล์โยโกฮามา โดยมีการแข่งขันมวยไทยระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยหลายคู่

          ในโอกาสนี้ นาวาเอกยงยุทธ พร้อมพรหมราช ผู้ช่วยทูตทหารเรือได้เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ มอบถ้วยรางวัลนักมวยดุเดือดให้แก่นักมวยที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการ โดยมีข้าราชการอื่นๆ จากสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมชมการแข่งขันด้วย

          ค่ายมวย Hamakko Muay Thai Gym จัดการแข่งขันชกมวยไทยมาอย่างต่อเนื่องในคราวนี้เป็นครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่สาธารณชนญี่ปุ่น และส่งเสริมให้มวยไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายในญี่ปุ่นมากขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนชื่อในการจัดงานและถ้วยรางวัลเป็นประจำทุกปี

2012.08.05_Hamakko

2012.08.05_Hamakko2

2012.08.05_Hamakko3
Back to the list