ข่าวกิจกรรม


การฟังปาฐกถาธรรมและนำภาวนาโดยท่าน ว.วชิรเมธี

20/01/2019

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา พร้อมข้าราชการและคู่สมรส รวมทั้งประชาชนชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตและร่วมฟังปาฐกถาธรรมและนำภาวนาโดยท่าน ว.วชิรเมธี ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list