ข่าวกิจกรรม


2012.08.07 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานเลี้ยงโครงการ Yazaki Summer Camp 2012

08/08/2012

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 นายยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก และนายธาตรี เหลืองตรีโรจน์ เจ้าหน้าที่ด้านวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงโครงการ Yazaki Summer Camp 2012 ณ จ.ชิสึโอกะ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท Yazaki Cooperation โดยเชิญเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ รวมทั้งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเยาวชนจากประเทศอื่น ๆ ด้วย ชึ่งสถานเอกอัครราชทูตเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และได้ให้การสนับสนุนโดยส่งผู้แทนเข้าร่วมงานทุกปี

     ในปีนี้เป็นปีที่ 23 ที่บริษัท Yazaki จัดโครงการดังกล่าว โดยมีเยาวชนเข้าร่วม 304 คน จาก 33 ประเทศ ในจำนวนนี้มีเยาวชนไทยเข้าร่วม 44 คน โดยในปีนี้บริษัทพยายามปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตื่นตัวในการจัดการภัยพิบัติ

      อนึ่ง บริษัท Yazaki เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์รถยนต์ เช่น สายไฟรถยนต์และมอเตอร์ ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เช่น โตโยต้า และเจเนอรัล มอเตอร์ มีโรงงานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก โดยในไทยมีโรงงานทั้งหมด 3 แห่ง ใน จ.สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และพิษณุโลก มีพนักงานในไทยประมาณ 7,000 คน

2012.08.07YazakiCamp1    2012.08.07YazakiCamp2

2012.08.07YazakiCamp3
Back to the list