ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

24/01/2019

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นาย Eikei Suzuki ผู้ว่าราชการ จ. มิเอะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตได้เป็นตัวกลางในการประสานงานในการเยือนประเทศไทยของผู้ว่าราชการฯ และนักธุรกิจ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 และได้ขอบคุณที่ไทยจะช่วยผ่อนคลายระบบการตรวจส้มจากญี่ปุ่นก่อนส่งออกไปไทย ซึ่งถือเป็นเกษตรกรรมหลักของจังหวัด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการฯ ยังขอเชิญให้ผู้นำของไทยที่จะมาประชุม G20  ณ นครโอซากา ในปีนี้ มาเยือน จ. มิเอะอย่างเป็นทางการTags:   มิเอะ

Back to the list