ข่าวกิจกรรม


2012.07.23 งานเลี้ยงอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีเพื่อการฟื้นฟูฯ และรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินฯ ญี่ปุ่น

08/08/2012

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายทัตสึโอะ ฮิราโนะ รัฐมนตรีว่าการฟื้นฟูจากภัยพิบัติและรัฐมนตรีว่าการทบทวนมาตรการที่ครอบคลุมเหตุแผ่นดินไหวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น นายยูอิจิโร ฮาตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยว และรัฐมนตรีว่าการนโยบายทางทะเล รวมทั้งนายมาซายูกิ นาโอชิมะ รองประธานวุฒิสภา นายจิอากิ ทาคาฮาชิ สมาชิกวุฒิสภา และคณะนักการเมืองและนักธุรกิจจากสาขาต่างๆ จากจังหวัดมิเอะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและลู่ทางขยายความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

1     2

3     4

5
Back to the list