ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับผู้ได้รับรางวัล MOA Museum of Art Children's Art Exhibition

28/01/2019

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ให้การต้อนรับผู้ได้รับรางวัล MOA Museum of Art Children's Art Exhibition ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 30 โดยมีผลงานจากเด็ก ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 310,000 ชิ้น ประเทศไทยได้ส่งผลงานเข้าประกวด 3 ชิ้น ซึ่งผลงาน "นอนดูนก" ของ ด.ช. ภูวเดช เพิ่มทรัพย์ (อายุ 9 ปี) ได้รับรางวัลคณะกรรมการ MOA Museum และผลงานอีก 2 ชิ้นก็ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงเช่นกัน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมว่า ด.ช. ภูวเดช เป็นทูตสันถวไมตรีทางด้านศิลปะระหว่างไทย - ญี่ปุ่น

Back to the list