ข่าวกิจกรรม


2012.07.25 คณะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

08/08/2012

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต และรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจและการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในด้านเกษตรกรรมภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) โดยมีผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย

1    2

3    4

6
Back to the list