ข่าวกิจกรรม


2012.07.27 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์โทคุงาวะมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปวัดอรุณราชวรารามฯ

08/08/2012

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 นายนาริมาสะ โทคุงาวะ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิพิพิธภัณฑ์โทคุงาวะ เข้าพบนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อมอบเงินจำนวน 1,000,000 เยน สำหรับช่วยเหลือการบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปภายในวัดอรุณราชวรารามฯ ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมา

3    2

1
Back to the list