ข่าวกิจกรรม


2012.07.31 JTA Evening Cool Party 2012

08/08/2012

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย (Japan-Thailand Association : JTA) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตได้จัดงาน Evening Cool Party ที่ Gofukubashi Club กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นงานประจำปี โดยมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานต่างๆ ประจำกรุงโตเกียว รวมทั้งนักธุรกิจชั้นนำ และบุคคลสำคัญของญี่ปุ่นที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับประเทศไทยจำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมงาน 

ในโอกาสนี้ นายเทสึเกะ คิตายามะ ประธาน JTA และเอกอัครราชทูตกล่าวเปิดงาน โดยทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนาน และจะร่วมมือกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับต่อไป ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตได้ย้ำนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและโอกาสในการขยายลู่ทางความร่วมมือทางการค้า การลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย 

การจัดงานครั้งนี้ นอกจากเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและทำความรู้จักระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและเอกชนญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ทั้งอาหารไทยและการแสดงดนตรีไทยจากคณะดนตรีไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

3     4

5    6

15

1    2

7    8

9     11

12    13
Back to the list