ข่าวกิจกรรม


2012.07.14 โครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น

01/08/2012

เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2555 ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ. จิบะ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ มีชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 100 คน

ceremony-1     ceremony-2

ceremony-3     ceremony-5

ceremony-6
Back to the list