ข่าวกิจกรรม


2012.07.22 พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว) บรรยายธรรม

08/08/2012

เมื่อวันที่ 22 และ 29 กรกฎาคม 2555 พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว) อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับนิมนต์มาบรรยายธรรมที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ และวัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว โดยมีนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต รวมทั้งชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมด้วย

2012.07.22pha-amnart
Back to the list