ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนนครเกียวโต

01/02/2019

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ติดตามคณะ ฯพณฯ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เยือนจังหวัดเกียวโต โดยในช่วงเช้า ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนาย Takatoshi Nishiwaki ผู้ว่าราชการจังหวัดเกียวโต เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับท้องถิ่น และเชิญชวนให้นักลงทุนจากเกียวโตมาขยายกิจการในไทยโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เกียวโตเป็นจังหวัดที่สำคัญมาก ไม่เพียงแต่ด้านการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมเท่านั้น แต่เป็นท้องถิ่นที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก และมีบริษัทที่มีชื่อเสียง และตรงตามความต้องการในการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยเป็นจำนวนมาก อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรอัจฉริยะ (automation) และดิจิตอล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเกียวโตก็ประสงค์จะดำเนินความร่วมมือกับไทยทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการศึกษาอย่างเต็มที่ต่อไป
Back to the list