ข่าวกิจกรรม


2012.08.25 Children’s International Festa 2012

30/08/2012

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 ได้มีการจัดงานเทศกาลเด็กนานาชาติประจำปี ค.ศ. 2012 ณ เอบิสึ การ์เดนเพลส เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กชาวญี่ปุ่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถานเอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน ทั้งหมด 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ด้วย ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงการรำไทยและการสอนแกะสลักผลไม้ให้แก่เด็กชาวญี่ปุ่นจาก International Thai Dance Academy (ITDA) โดยมีเด็กญี่ปุ่นและผู้ปกครองให้ความสนใจจำนวนมาก

2012.08.26InternationalChildrensFesta01     2012.08.26InternationalChildrensFesta02

2012.08.26InternationalChildrensFesta03     2012.08.26InternationalChildrensFesta04

2012.08.26InternationalChildrensFesta05     2012.08.26InternationalChildrensFesta06

2012.08.26InternationalChildrensFesta07     2012.08.26InternationalChildrensFesta08
Back to the list