ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีเมืองคาโทริ จังหวัดชิบะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

06/02/2019

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายเซอิจิ อุอิ นายกเทศมนตรี เมืองคาโทริ จังหวัดชิบะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่คนไทยซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เมืองคาโทริมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ หวังว่าการแลกเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ระหว่างกันจะมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และนางสาวพิชญสินี มูลพฤกษ์ กงสุล ได้เข้าพบหารือด้วยและได้กล่าวถึงการสนับสนุนช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

Back to the list