ข่าวกิจกรรม


2012.08.26 งานเทศกาลโออิครั้งที่ 5 (งานเทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติชินางาวะโออิ)

30/08/2012

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 เขตชินางาวะ กรุงโตเกียวได้มีการจัดงานเทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติชินางาวะโออิ หรืองานเทศกาลโออิ ครั้งที่ 5 ขึ้นที่บริเวณถนนจูโอหน้าสถานีโออิมาจิ เขตชินางาวะ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยในเขตชินางาวะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต่างประเทศ และสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประจำกรุงโตเกียวของประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตชินางาวะ หรือมีความเกี่ยวข้องกับเขตชินางาวะเข้าร่วม รวมทั้งหมด 11 แห่ง รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยด้วย ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานให้ร้านครัวธานีซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในพื้นที่ร่วมออกร้าน และสนับสนุนค่ายมวยแสนชัยยิมในการสาธิตการแสดงมวยไทยให้แก่ผู้ชมที่เข้าร่วมงาน

2012.08.26OiFesta01       2012.08.26OiFesta02

2012.08.26OiFesta01       2012.08.26OiFesta02

2012.08.26OiFesta01       2012.08.26OiFesta02
Back to the list