ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม International Forum on SDGs for Regional Revitalization ครั้งที่ 1

13/02/2019

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมบรรยายในการประชุม International Forum on SDGs for Regional Revitalization ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยฝ่าย SDGs for Regional Revitalization Public-Private Partnership Platform สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Nikkei ณ หอประชุม Nikkei กรุงโตเกียว

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงนโยบายของประเทศไทยและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal (SDGs) และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ซึ่งจะนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้แนะนำตัวอย่างของกรุงเทพฯ และจังหวัดขอนแก่นในการเป็น smart city รวมทั้งยังได้แนะนำให้ผู้เข้ารับฟังที่สนใจหลักปรัชญา SEP สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สถานทูตจากลิงค์ด้านล่าง http://site.thaiembassy.jp/th/economy-political/thai-economy/7378/
Back to the list