ข่าวกิจกรรม


รองนายกเทศมนตรีเมืองชิสึโอกะและผู้อำนวยการสวนสัตว์นิฮงไดระเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

15/02/2019

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายชิเกยูกิ โคนากายะ รองนายกเทศมนตรีเมืองชิสึโอกะและนายยาสุฮิโระ คาคิชิมะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นิฮงไดระเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ รองนายกเทศมนตรีโคนากายะ ได้รายงานผลจากการเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขอรับช้างไทยมาไว้ที่สวนสัตว์นิฮงไดระ ซึ่งอัครราชทูตที่ปรึกษาสาลินี ได้กล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้ความสนับสนุนในการส่งช้างจากไทยมาญี่ปุ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
Back to the list