ข่าวกิจกรรม


2012.08.31 เอกอัครราชทูตเยือนจังหวัดชิสึโอกะ และเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ จังหวัดชิสึโอกะ

05/09/2012

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือนจังหวัดชิสึโอกะ เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลไทย “Japan-Thailand Exchange Festival in FUJINOKUNI Shizuoka” ครั้งที่ 3 ที่สมาคมญี่ปุ่น-ไทย แห่งชิสึโอกะจัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2555 และพบปะกับบุคคลสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดชิสึโอกะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดชิสึโอกะ 

001

003

และในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเซจิ โมริยามะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชิสึโอกะ โดยได้ขอบคุณ จังหวัดชิสึโอกะ ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสมาคมญี่ปุ่น-ไทย แห่งชิสึโอกะ ในการจัดงานเทศกาลไทย และเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับ จังหวัดชิสึโอกะ ซึ่งมีนากามาสะ ยามาดะ ซามุไรชาวญี่ปุ่นซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชิสึโอกะ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพไทยในสมัยอยุธยา และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ออกญาเสนาภิมุข” รวมทั้งหารือความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีบริษัทญี่ปุ่นจากจังหวัดชิสึโอกะไปลงทุนในไทยกว่า 130 แห่ง และมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดชิสึโอกะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยปีละ 50,000 คน

004      001

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมาซาฮิโระ โกโต รองประธานธนาคารชิสึโอกะ ซึ่งมีความร่วมมือในการให้บริการทางการเงินกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทจากจังหวัดฯ ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในไทย โดยได้ขอบคุณธนาคารชิสึโอกะที่มีส่วนช่วยเหลือบริษัทในญี่ปุ่นให้สามารถประกอบกิจการในไทยได้สะดวกขึ้น

tfs001      tfs002

tfs001      tfs002

tfs001      tfs002

tfs001      tfs002

tfs001      tfs002

tfs001      tfs002

      tfs002

ในวันที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 10.30 น. เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย “Japan-Thailand Exchange Festival in FUJINOKUNI Shizuoka” ครั้งที่ 3 โดยได้กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งมีความแน่นแฟ้นในทุกระดับ และปีนี้เป็นปีครบรอบ 125 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น และครบรอบ 400 ปี ที่นากามาสะ ยามาดะ เดินทางไปพำนักที่ไทย ในการเข้าร่วมงานข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมจัดคูหาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านท่องเที่ยวและแนะนำผลไม้ไทย และให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองชิมมะม่วงไทยในงานด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 30,000 คนจังหวัดชิสึโอกะ ได้ให้ความสำคัญแก่ประเทศไทย โดยจัดงาน “Japan-Thailand Exchange Festival in FUJINOKUNI Shizuoka” มาเป็นปีที่ 3 และยังจัดงานเทศกาลมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น นากามาสะ ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 27 อันเป็นการสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างไทย - จังหวัดชิสึโอกะ ที่มีอย่างยาวนาน
Back to the list