ข่าวกิจกรรม


2012.09.05 ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงโตเกียว

06/09/2012

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2555 นายยาสุชิ ฟุรุกาวา (Mr. Yasushi Furukawa) ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียว เพื่อรับมอบเงินช่วยเหลือเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมจากรัฐบาลและประชาชนไทย จำนวน 1.5 ล้านเยน และสารแสดงความเสียใจเพื่อแสดงถึงน้ำใจและมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจังหวัดซากะ โดยมีเนื้อหาดังนี้

โดยเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมทางตอนเหนือของเกาะคิวชูเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 จ.ซากะ มีบ้านเรือนเสียหายกว่า 108 หลังคาเรือน และมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,000 คน

ปัจจุบันไทยกับ จ.ซากะ มีความใกล้ชิดกันทั้งทางเศรษฐกิจและระดับประชาชน โดยเมื่อปี 2554 การค้าระหว่างไทยกับ จ.ซากะ มีมูลค่า 1.5 ล้านล้านเยน (6 แสนบาท) และปัจจุบัน มีบริษัทจาก จ.ซากะ 2 แห่ง ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในไทย นอกจากนี้ ยังมีคนไทยใน จ.ซากะ ประมาณ 60 คน โดยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 7 คน และมีผู้เชี่ยวชาญจาก จ.ซากะ ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีในไทยผ่านโครงการของ JICA 22 คน

001     002

004

006

005     008

009     010

011

015

016
Back to the list