ข่าวกิจกรรม


2012.08.31 งานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอกะ

06/09/2012

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะภริยาข้าราชการระดับสูง และนักธุรกิจสำคัญจากจังหวัดฟุคุโอกะ นำโดยนางโองาวะ ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอกะ โดยจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติทำเนียบเอกอัครราชทูต การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการบรรยายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยให้กับคณะที่มาเยือน

000      001

000      000

001     000

001
Back to the list