ข่าวกิจกรรม


2012.09.04 งานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ Lady Friends of Thailand Fellowship

06/09/2012

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตได้เชิญสมาชิก Lady Friends of Thailand Fellowship มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยได้มีการสอนภาษาไทยสำหรับผู้เริ่มต้น และสอนร้องเพลงลอยกระทง

001      002

001      002

001      002

001      002

001

002      002

001      002

001      002

002
Back to the list