ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท Hitachi Asia Ltd. & Hitachi India Pvt. Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

18/02/2019

เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2562 นาย Kojin Nakakita ประธานบริษัท Hitachi Asia Ltd. & Hitachi India Pvt. Ltd. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเชิญเอกอัครราชทูตฯ เป็น Special presenter และ Panelist ในงานเปิดศูนย์วิจัยใหม่ของ Hitachi ชื่อ “ Kyoso-no-Mori”

อนึ่ง บริษัท Hitachi และประเทศไทย มีความร่วมมือกันในเรื่อง R&D และด้าน Digital ในพื้นที่ EEC โดยได้ร่วมกัน จัดตั้ง "ศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ. ชลบุรี ซึ่งศูนย์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นศูนย์ Lumada แห่งแรกของ Hitachi ซึ่งเกิดขึ้นจากนำความสำเร็จในการพัฒนา Internet of Things (IoT) ที่จะรวมเอา องค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาจากประเทศต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยศูนย์ Lumada จะใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของ Hitachi ผ่านการเชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าผ่านเครือข่ายด้านดิจิตัลTags:   Hitachi

Back to the list