ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) จัดการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “Thailand – Japan Business Partnership from Past to Present”

20/02/2019

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) จัดการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “Thailand – Japan Business Partnership from Past to Present” โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

การจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของประเทศไทย โดยจะเป็นการเสวนาเกี่ยวกับ partnership ไทย-ญี่ปุ่น ตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาบรรยาย ได้แก่ อาจารย์ Ichiro KAKIZAKI นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น อาจารย์ Keiichiro OIZUMI นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ไทย – ญี่ปุ่น และ นาง Aiko DODEN ผู้สื่อข่าวอาวุโสของ NHK มาร่วมเสวนา

ส่วนนิทรรศการภาพถ่ายจะมุ่งเน้นภาพถ่ายของบริษัทญี่ปุ่นในไทย ที่มีบทบาทในไทยมายาวนาน อาทิ Ajinomoto, Panasonic, Toyota, Bridgestone, Toray, Fujikura, MinibeaMitsumi, Sony และ Canon รวมทั้งรูปถ่ายเมืองไทยในอดีตของนาย Kazuo KIKKAWA สมาชิก JTBF ซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2503 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้มากมายTags:   เสวนา, JTBF

Back to the list