ข่าวกิจกรรม


ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

21/02/2019

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายสกนธ์ วนาเศรษฐี เลขานุการเอก สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียวนำผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 36)โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่สภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agriculture Exchange Council (JAEC)) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค โดยเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยทั้ง 15 ราย
Back to the list