ข่าวกิจกรรม


2012.09.04 งานเลี้ยงอาหารค่ำแก่เจ้าหน้าที่ NHK Culture Center

06/09/2012

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตได้เชื้อเชิญเจ้าหน้าที่จาก NHK Culture Center จำนวน 10 คนมาร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ทั้งนี้ ระหว่างปี 2554-2555 NHK Culture Center ได้จัดโครงการ “เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย” โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 300 คน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำวัฒนธรรมไทย และอาหารไทยในโครงการดังกล่าว

001      002

001      002

001      002

001

001      002

001      002

001
Back to the list