ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ

25/02/2019

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ นำโดยนายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านความมั่นคงในเขตภูมิภาค
Back to the list