ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

27/02/2019

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา นำโดยบาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา กับองค์การต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ซึ่งมีการดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างกัน การส่งนักเรียนไทยมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ญี่ปุ่น และจัดทำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรวิชาชีพของโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล โดยเอกอัครราชทูตบรรสานยินดีที่ทางโรงเรียนให้กระตือรือร้นและมีความจริงจังในการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที
Back to the list