ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอทสึกะ จังหวัดโทกูชิมะ

28/02/2019

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พร้อมภริยา ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอทสึกะ จังหวัดโทกูชิมะ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จำลองศิลปะชิ้นเอกทั่วโลกลงบนกระเบื้องเพียงแห่งเดียวของโลกและเป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์ยังร่วมมือกับวัดเครือวัลย์วรวิหารในกรุงเทพฯ นำภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดขึ้นบนผ้าใบพิมพ์ลงบนกระเบื้องและส่งกลับไปประดับที่วัดในประเทศไทยอีกด้วย
Back to the list