ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดโทกูชิมะ

28/02/2019

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิโรชิ โกโตดะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดโทกูชิมะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดโทะกุชิมะมีธรรมชาติและศิลปะที่สวยงามและน่าประทับใจ มีอุตสาหกรรมหลอดไฟ LED ระดับโลก เอกอัครราชทูตฯ จึงอยากจะนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของจังหวัดโทกูชิมะไปสานต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดยนอกจากบริษัทจากจังหวัดโทกูชิมะ 9 แห่งที่ลงทุนในประเทศไทยแล้ว เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญให้บริษัทของจังหวัดไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย (EEC) เพิ่มเติมอีกด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอให้
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ซึ่งมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดโทกูชิมะ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับจังหวัดโทกูชิมะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทุกด้าน และดูแลชาวไทยในจังหวัดโทกูชิมะด้วย
Back to the list