ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” รุ่นที่ 59 ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

04/03/2019

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” รุ่นที่ 59 นำโดยนางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในโอกาสที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020 รวมถึงการดำเนินการเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และการขาดแคลนแรงงานของทั้งสองประเทศ
Back to the list