ข่าวกิจกรรม


สมาคมสตรี ILBS (International Ladies Benevolent Society) จัดการประชุมขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

05/03/2019

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สมาคมสตรี ILBS (International Ladies Benevolent Society) ได้จัดการประชุมขึ้น ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ กล่าวให้การต้อนรับ และนางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับประวัติของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่คณะ

นอกจากนี้ ภายในการประชุมได้มีการรายงานผลของกิจกรรมของสมาคม รวมทั้งนาง Shuzue Kuwabara ผู้อำนวยการจากองค์กร NPO บ้านร่มไทรได้บรรยายเกี่ยวกับมูลนิธิบ้านร่มไทร ซึ่งบ้านร่มไทรเป็นมูลนิธิรับดูแลเด็กกำพร้าชาวไทยและชนกลุ่มน้อยซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจะฉลองการจัดตั้งครบรอบ 20 ปีในปีนี้ ภายในงานยังได้มีการจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิดังกล่าวด้วย
Back to the list