ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

06/03/2019

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง “การประชาสัมพันธ์และสังเกตุการณ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” นำโดย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ณ หอประชุม สถานเอกอัครรราชทูตฯ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และคณะกรรมการฯ ยังได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนนักเรียนจากสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (สนทญ.) เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย
Back to the list