ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

07/03/2019

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562  นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (บีเจซี) ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือถึงแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
Back to the list