ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตเยี่ยมมหาวิทยาลัยการพาณิชย์ชิบะ

10/03/2019

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก และนางทามิ ฮาชิโมโตะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารนิเทศ เป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและภาษาไทยให้แก่นักเรียนปี 1 คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยการพาณิชย์ชิบะ จำนวน 70 คน ซึ่งกำลังจะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2562
Back to the list