ข่าวกิจกรรม


2012.09.21 สอท. เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ โรงเรียนประถมไดซัง คะไซ

02/10/2012

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายพิเศษด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย และความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและผู้ปกครอง ประมาณ 400 คน ของโรงเรียนไดซังคะไซ เขตเอโดกาวะ กรุงโตเกียว นอกจากนั้น ได้จัดแสดงดนตรีไทยโดยวงดนตรีไทยของสถานเอกอัครราชทูต และนาฏศิลป์โดยกลุ่มนาฏศิลป์ไทยอากิโมโตะ

daisankasai001

daisankasai002     daisankasai003

daisankasai005     daisankasai006

daisankasai007    daisankasai008

daisankasai009    daisankasai010

daisankasai011     daisankasai012
Back to the list