ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตได้เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเอฮิเมะ

13/03/2019

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน พร้อมด้วยภริยา รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา รวมทั้งหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ได้เข้าพบหารือกับนาย Tokihiro Nakamura ผู้ว่าราชการจังหวัดเอฮิเมะ เอกอัครราชทูตได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่น  ส่วนจังหวัดเอฮิเมะ ซึ่งเป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ก็มีความใกล้เคียงกับประเทศไทย ปัจจุบัน มีบริษัทจากจังหวัดเอฮิเมะไปลงทุนที่ประเทศไทยถึง 35 บริษัท และมีคนไทยอาศัยอยู่ในจังหวัดถึง 140 คน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและระดับประชาชนของประเทศไทยและจังหวัดเอฮิเมะ  นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตยังเชิญชวนให้มีการส่งออกส้มของจังหวัดไปยังประเทศไทย และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร ผู้ว่าราชการจังหวัดเอฮิเมะบอกด้วยว่า จังหวัดเป็นสถานที่ที่มีเส้นทางการปั่นจักรยานที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น จึงอยากเชิญชวนคนไทยมาสัมผัส อนึ่ง ในการแข่งขันปั่นจักรยานปี 2561 มีผู้เจ้าร่วมจากประเทศไทยถึง 50 คน
Back to the list