ข่าวกิจกรรม


คณะข้าราชการระดับอธิบดีอัยการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

13/03/2019

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ รองอัยการสูงสุด ได้นำคณะข้าราชการระดับอธิบดีอัยการ ซึ่งเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 10 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ความสำพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น และความเป็นอยู่ของคนไทยและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในญี่ปุ่น
Back to the list