ข่าวกิจกรรม


กลุ่มสตรีจากจังหวัดวากายามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

15/03/2019

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 กลุ่มสตรีจากจังหวัดวากายามะได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อเยียมชมความสวยงามของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเจ้าของเดิมคือ นายคิชิเอมอน ฮามากูจิ ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดวากายามะ และเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งผู้เข้าร่วมรู้สึกประทับใจในความตั้งใจของรัฐบาลไทยที่ได้ดูแลรักษาความสวยงามของทำเนียบแห่งนี้ และสิ่งของมีค่าภายในเป็นอย่างดียิ่งTags:   Wakayama

Back to the list